Suorahaku

Olemme erikoistuneet etsimään asiakkaillemme avainhenkilöitä esimies- ja asiantuntijatason tehtäviin. Suorahakuasiantuntijoidemme markkinatuntemus, huolellinen tutkimustyö sekä laaja kontaktiverkosto takaavat parhaiden ehdokkaiden löytymisen. Suorahakupalvelumme kattaa kaikki hakuprosessin vaiheet valittujen henkilöiden tehtävässä menestymisen seurantaan asti.

Rekrytointi

Sopivan ehdokkaan löytäminen on jatkuva haaste etenkin suuremmissa organisaatioissa, joissa tapahtuu usein henkilöstömuutoksia. Pienemmissä yrityksissä epäonnistuneen rekrytoinnin liiketaloudellinen riski on puolestaan huomattavan suuri. Kun teemme rekrytoinnin puolestasi, prosessi etenee kanssasi tehdystä osaamisprofiilin kartoituksesta aina rekrytoitavan henkilön lopulliseen valintaan. Tekemissämme rekrytoinneissa on aina takuu.

Hybridihaku

Tarjoamme myös yhdistelmähakua, jossa suorahaun ja mediahaun parhaat ominaisuudet täydentävät toisiaan.

Rajattu rekrytointi

Mikäli haluat hoitaa rekrytoinnin pääosin itse, voit antaa meille toimeksiannon myös rajattuun rekrytoinnin osa-alueeseen. Halutessaan asiakkaamme voivat nostavat rekrytoinnin onnistumisen todennäköisyyttä hyödyntämällä Pro-Sourcen ammattitaitoa työhakemuksien käsittelyssä ja haastatteluun valittavien kandidaattien valinnassa.

Asiantuntijat projektityöhön

Kun mielessäsi on sijaisuus tai väliaikaisen projektiavun tarve on Pro-Sourcelle työsuhteessa oleva määräaikainen ammattilainen hyvä valinta. Kokemuksemme mukaan moni projekti vaatii kehittäjän ja kun projekti on valmis, hänen tilalleen astuu ylläpitäjä. Tarvittavia henkilöitä ei aina ole yrityksen omassa organisaatiossa, niinpä asiakkaamme ovat hankkineet meiltä sopivat osaajat.

Projektityössä työsuhteet vaihtelevat pidempikestoisista määräaikaisuuksista muutaman päivän, viikon tai kuukauden kestäviin freelancer-projekteihin. Toimimme määräaikaisissa toimeksiannoissa työnantajana, mutta muutoin työntekijä sitoutuu täysin organisaatioosi ja sen tavoitteisiin. Me vastaamme kaikista lain ja sovellettavien työehtosopimusten edellyttämistä työnantajavelvoitteista.

Try & Hire

Kaivatessasi joustavuutta rekrytointiin on Try & Hire -mallimme varmin keino onnistua. Mallissa työntekijä voi siirtyä määräaikaisuuden jälkeen yrityksesi palvelukseen, jolloin hän tuntee jo hyvin sekä yrityksen että työtehtävänsä. Try & Hire jättää molemmille osapuolille aikaa tutustua toisiinsa, jonka jälkeen työsuhteen jatkuminen on onnistuneesti alkaneen yhteistyön toivottava lopputulos. Suurin osa määräaikaisista sopimuksistamme laaditaan Try & Hire -pohjalta.

Miten testaamme haettavat avainhenkilöt?

Markkinat ja osaamistarpeet muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla. Samalla vanhan substanssin merkitys vähenee ja henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten uteliaisuuden, omaksumiskyvyn, uudistumisen ja tunneälykkyyden merkitys kasvaa. Nämä ovat asioita, joita on lähes mahdotonta löytää CV:stä. Haastattelussakin niiden löytäminen on hyvin haasteellista, joten siksi tarvitaan ammattilaisia laatimaan arvioita ja tulkitsemaan niitä.

Varsinkin, jos olet rekrytoimassa henkilöä vastuulliseen tehtävään esimerkiksi kehittyvillä markkinoilla tai toimimaan laajan kontaktipinnan kanssa, kannattaa aina käyttää Pro-Sourcen ammattilaisen apua. Olet tekemässä yhtiösi kannalta yhtä tärkeimmistä strategisista päätöksistä.

Käyttämämme menetelmä, Everything DiSC, on maailman suosituin testausmenetelmä, joka kuvaa yksilön tapaa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Menetelmästä on poistettu haastattelijan subjektiivisen tulkinnan mahdollisesti aiheuttamat virheet. Käytämme E-DiSC:iä rakentaessamme organisaatiota tai etsiessämme sopivaa uutta jäsentä tiimiin tai johtoryhmään. E-DiSC auttaa myös oikean johtamistavan löytämisessä ja säästää näin merkittävästi esimiehen aikaa. Rekrytoinnin tukena käytämme myös cut-e:n palveluita.

cut-e – Liike-elämän psykometriikan terävin kärki
  • cut-e on vakiinnuttanut asemansa kaikkein innovatiivisimpana psykometristen työkalujen ja HR- mittaristojen toimittajana.
  • Luovat kysymyspohjat ja -ratkaisut, käyttäjäystävällinen raportointi ja väsymätön tieteellinen kehitys- ja arviointityö määrittävät cut-e:n ratkaisuja ja varmistavat asiakkaidemme menestyksen.
  • cut-e käsittelee yli 12 miljoonan kandidaatin arviointeja vuosittain.