Tietojärjestelmien ostaminen

Tietojärjestelmien hankinnan tyypillisiä ongelmia on, ettei tarvemäärittelyä tehdä riittävän huolellisesti. Tämä johtaa usein riitoihin, kun huomataan että tilaajalla ja toimittajalla on ollut sopimuksesta huolimatta eri käsitys projektin todellisesta laajuudesta ja sisällöstä. Moni tietojärjestelmähankinta on siksi ylittänyt budjetin ja alittanut tavoitteensa.

Kun et ole varma siitä, onko organisaatiossasi hankintaprojekteihin tarvittavaa osaamista, kannattaa investoinnin onnistuminen varmistaa ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Viemme projektin maaliin tehokkaasti aina suunnitelman luomisesta käyttöönottoon.

Tietohallinnon kehitys ja auditointi

Pysyykö IT yrityksesi kehityksen mukana? Kokemuksemme mukaan erityisesti kasvavissa tai jo keskisuuren kokoluokan saavuttaneissa yrityksissä tietohallinto on muuttunut usein vain PC-tueksi ja olemassa olevien tuotantojärjestelmien ylläpidoksi. Tästä seuraa se, etteivät IT:n strategiset linjaukset pysy yrityksen tavoitteiden mukaisina, ja yksiköt alkavat soveltaa omia käytäntöjään. Välttyäksesi tältä kannattaa ottaa asiantunteva konsultti avuksi saattamaan tietohallinto ajan tasalle palvelemaan perustehtäväänsä, eli toimimaan menestyvän liiketoiminnan tukena.

Selkeytämme kanssasi tietohallinnon roolin organisaatiossa. Auditoimme nykyiset käytännöt, sovitamme tietohallinnon nykyiseen liiketoimintaan sekä toiminnallisuuksiltaan että organisatorisesti ja luomme yhtenäiset pelisäännöt. Tämä luo pohjan ajantasaisen tietohallintostrategian kehittämiselle, varmistaa tietohallinnon riittävän resursoinnin ja organisaatiosi toiminnalle välttämättömien palveluiden saatavuuden kaikissa tilanteissa sekä pitää huolen kilpailuetua tuottavien järjestelmien riittävästä palvelutasosta.

Tietosuojakonsultointi

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2016, ja asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Uudistus on aiheuttanut monissa organisaatioissa sekä epätietoisuutta tarvittavista toimenpiteistä, että ylireagoinnin seurauksena tarpeettoman suuria panostuksia uudistuksiin. Olemme auttaneet useita asiakkaitamme mitoittamaan tarvittavat tietosuojatoimenpiteet realistisesti ja riittävällä laajuudella.

Selvitämme aluksi johdon ja tietosuojavastaavan kanssa organisaation lähtötilanteen sekä eri tietojärjestelmien tuen tietosuojavaatimuksille. Teemme suunnitelman henkilötietojen käyttämisestä (huomioimme myös erityisesti suojattavat henkilötiedot/erityisryhmät) ja käymme läpi sopimukset ja hakemukset sekä eri järjestelmien käyttöoikeudet. Laadimme myös prosessin tietojen antamisesta ja teemme ohjeistuksen henkilötietojen käsittelystä ja hyvästä henkilötietojen käsittelytavasta. Päivitämme rekisteriselosteet uuden lain mukaisiksi ja pidämme tarvittaessa koulutuksen henkilöstölle. Lisäksi dokumentoimme kaiken edellä mainitun mahdollisia viranomaisauditointeja varten

Hoidamme myös tarvittaessa tietosuojavastaavan toimen ulkoistettuna.