Business Coaching on tulevaisuuteen tähtäävä valmennusmenetelmä, jossa kokenut Coach auttaa aktiivisen kuuntelun, kysymysten ja erilaisten harjoitusten avulla valmennettavaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja pohtimaan sovitun tavoitteen saavuttamista aiempaa laajemmin ja omien näkökulmiensa ulkopuolelta.

Business Coaching sopii kaikille, jotka ovat uuden edessä. Olipa tilanteesi uusi esimiesrooli, motivaation katoaminen, haaste tavoitteiden saavuttamisessa tai yksinkertaisesti uudistuminen, tarvitaan apua siihen, miten tilanteessa päästään eteenpäin.

Uuden työroolin omaksuminen, vuorovaikutus- ja johtamistaitojen jalostaminen, projektien onnistunut läpivienti, organisaatiomuutoksen toteuttaminen, myynnin kehittäminen ja ajanhallinta ovat tyypillisiä Coaching-teemoja.

Coaching on kehittymisprosessi, jonka kesto on tavoitteesta riippuen tyypillisesti 3-6 kuukautta. Tapaamisia on 3-4 viikon välein ja tapaamisten välille voidaan sopia tehtäviä, joiden avulla konkreettisten uusien toimintatapojen käyttöönotto ja päätösten tekeminen helpottuvat.

Coaching on vahva menetelmä ja coachilla on vastuu toimintamalleistaan. Kyseessä on vaikuttava prosessi, joka voi saada aikaan suuria muutoksia ihmisessä ja toimintatavoissa.

Keskeiset coachingista saadut hyödyt:

  • Uuden roolin nopeampi haltuunotto
  • Parempi työssä suoriutuminen
  • Uusia näkökulmia johtaa liiketoimintaa
  • Tehostunut ajanhallinta
  • Itseluottamuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Asiantuntijoidemme osaamisen tukena ovat seuraavat työkalut ja valmennussertifikaatit:

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)
Everything DiSC Workplace®
Everything DiSC Work of Leaders®
The Five Behaviors of a Cohesive Team™

Kysy Business Coachingista lisää asiantuntijoiltamme:

Marianne Neva
Annele Bergman