Suorahaku

Kun tiedät että avoimeen tehtävään sopivia henkilöitä on marginaalinen määrä tai et halua ilmoittaa paikasta julkisesti, on suorahaku vastaus tarpeeseesi. Suorahaku on tyypillistä etenkin johtotason hauissa, ja on yleistä etteivät potentiaaliset henkilöt ole aktiivisesti työnhaussa.

Suorahakuasiantuntijamme kartoittavat markkinoilta laajan tutkimustyön avulla parhaat ehdokkaat, kontaktoivat heidät suoraan ja selvittävät heidän tahtotilansa haettuun tehtävään. Tämän jälkeen seulomme suoritusperusteisen syvähaastattelun avulla sopivimmat sinulle esiteltävät kandidaatit.

Olemme erikoistuneita etsimään asiakkaillemme luottamuksellisesti erityisesti korkeamman tason asiantuntijoita kattavan kontaktiverkoston kautta. Tekemissämme suorahauissa on aina täystakuu, joka kestää palkatun henkilön koeajan.

Rekrytointi

Sopivan asiantuntijan löytäminen nopealla aikataululla on jatkuva haaste etenkin suuremmissa organisaatioissa, joissa tapahtuu usein henkilöstömuutoksia. Pienemmissä yrityksissä pieleen menneen rekrytoinnin liiketaloudellinen riski puolestaan on huomattavan suuri. Siksi molemmissa tapauksissa kannattaa hyödyntää rekrytointiammattilaisen apua. Kun teemme rekrytoinnin puolestasi, etenee prosessi kanssasi tehdystä osaamisprofiilin kartoituksesta aina rekrytoitavan henkilön lopulliseen valintaan:

  • Tarpeidesi määrittely ja prosessin käynnistys
  • Haettavan henkilön osaamisprofiilin määritteleminen
  • Työpaikkailmoitusten laadinta & julkaiseminen
  • Hakemusten läpikäynti, kandidaattien etsintä ja haastattelut
  • Parhaiden hakijoiden esittelyt sinulle
  • Valittujen kandidaattien testaus (DiSC- tai Cut-E -arviointimenetelmällä, Assessio, Poiju)
  • Omat loppuhaastattelusi
  • Henkilön valinta

Tekemissämme rekrytoinneissa on aina täystakuu, joka kestää palkatun henkilön koeajan. Mikäli haluat hoitaa rekrytoinnin pääosin itse, voit antaa meille toimeksiannon myös rajattuun rekrytoinnin osa-alueeseen. On esimerkiksi hyvin yleistä, että asiakkaamme nostavat rekrytoinnin onnistumisen todennäköisyyttä hyödyntämällä Pro-Sourcen ammattitaitoa työhakemuksien käsittelyssä ja haastatteluun valittavien kandidaattien valinnassa.

Asiantuntijat projektityöhön

Kun mielessäsi on sijaisuus tai väliaikaisen projektiavun tarve, on Pro-Sourcelle työsuhteessa oleva määräaikainen ammattilainen hyvä valinta. Kokemuksemme mukaan moni projekti vaatii rakentajatyyppisen tekijän, ja kun projekti on valmis, hänen tilalleen astuu ylläpitäjä. Näitä tarvittavia henkilöitä ei aina ole yrityksen omassa organisaatiossa. Niinpä asiakkaamme ovat hankkineet meiltä sopivat osaajat. Sovittaessa voimme vastata myös kokonaisuudessaan jostain yrityksen ydinliiketoiminnan ulkopuolelle jäävästä toiminnosta.

Projektityössä työsuhteet vaihtelevat pidempikestoisista määräaikaisuuksista (esim. äitiysloman tai opintovapaan sijaisuus) muutaman päivän, viikon tai kuukauden kestäviin freelancer-projekteihin. Toimimme määräaikaisissa toimeksiannoissa työnantajana, mutta muutoin työntekijä sitoutuu täysin organisaatioosi ja sen tavoitteisiin. Me vastaamme kaikista lain ja sovellettavien työehtosopimusten edellyttämistä työnantajavelvoitteista.

Kaivatessasi joustavuutta rekrytointiin on Try & Hire -mallimme varmin keino onnistua. Mallissa työntekijä voi siirtyä määräaikaisuuden jälkeen yrityksesi palvelukseen, jolloin hän tuntee jo hyvin sekä yrityksen että työtehtävänsä. Try & Hire jättää molemmille osapuolille aikaa tutustua toisiinsa, jonka jälkeen työsuhteen jatkuminen on onnistuneesti alkaneen yhteistyön toivottava lopputulos. Suurin osa määräaikaisista sopimuksistamme laaditaan Try & Hire -pohjalta.

Miten testaamme haettavat osaajat

Markkinat ja osaamistarpeet muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla. Samalla vanhan substanssin merkitys vähenee ja henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten uteliaisuuden, omaksumiskyvyn, uudistumisen ja tunneälykkyyden merkitys kasvaa. Nämä ovat asioita, joita on lähes mahdotonta löytää CV:stä. Haastattelussakin niiden löytäminen on hyvin haasteellista, joten siksi tarvitaan ammattilaisia laatimaan arvioita ja tulkitsemaan niitä.

Varsinkin, jos olet rekrytoimassa henkilöä vastuulliseen tehtävään esimerkiksi kehittyvillä markkinoilla tai toimimaan laajan kontaktipinnan kanssa, kannattaa aina käyttää ammattilaisen apua. Olet tekemässä yhtiösi kannalta yhtä tärkeimmistä strategisista päätöksistä.

Käyttämämme menetelmä, Everything DiSC, on maailman suosituin testaustyökalu, joka kuvaa yksilön tapaa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Menetelmästä on poistettu haastattelijan subjektiivisen tulkinnan mahdollisesti aiheuttamat virheet. Käytämme DiSC:iä rakentaessamme organisaatiota tai etsiessämme sopivaa uutta jäsentä tiimiin tai johtoryhmään. DiSC auttaa myös oikean johtamistavan löytämisessä ja säästää näin merkittävästi esimiehen aikaa. Rekrytoinnin tukena käytämme myös Cut-e:n, Assession ja Psykologipalvelu Poijun palveluita.