Löydä oikeat osaajat

Olemme erikoistuneet palvelemaan yksityisen ja julkisen sektorin terveysalan yhtiöitä tarvittavan osaamisen löytämisessä ja työnantajamielikuvan vahvistamisessa.

Toimialan tarpeet ja haasteet, julkisen sektorin erityisvaatimukset ja virkojen täyttämisen yksityiskohdat ovat meille tuttuja.

Mielestämme on tärkeää tuntea ylilääkärin, neurologin tai johtavan lääkärin ajatusmaailma ja arvot, jotta osaamme tukea heitä työssään tai hakea heille haluamiaan vaativia kliinisiä johtotehtäviä.

Suomalaisessa terveyskeskuskentässä ongelmana on usein lääkäripulasta johtuva palveluiden saatavuuden heikkous ja huonosti toimivat prosessit. Vuokralääkäreihin tukeutuva toimintamalli ei ole pitkällä jänteellä tehokas, eikä mahdollista sujuvaa yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa. Olemme kehittäneet terveyskeskuksille uudenlaista monistettavaa palvelumallia, jolla:

 • Varmistetaan lääkäreiden saatavuus
 • Varmistetaan nopea hoitoon pääsy
 • Lyhennetään hoitojaksojen kestoa ja optimoidaan hoitotapahtumien määrää / hoitojakso
 • Nostetaan työnantajamielikuvaa

Kehitä talosi osaamista

Osaamisen hankinnan lisäksi autamme terveysalan organisaatioita kiinteästi esimiestyön kehittämisessä.

Tunnemme alakohtaisesti esimerkiksi digitalisaation osaamisvaatimukset sekä sen, miten digitalisaation ympärille kasvavat uudet osaamiskeskittymät vaikuttavat esimiestyöhön.

Seuraamme tiiviisti megatrendejä, jotka ohjaavat alan kehitystä pidemmällä tähtäimellä.

 • Datan kasvu ja digitalisaatio
 • Omahoidon lisääntyminen
 • Genetiikka
 • Älykkäät tietojärjestelmät
 • Virtuaaliympäristöt


Esimerkkejä palveluistamme terveysalalle

STAR⭑ – Terveydenhuollon uudistaja (alla)
Seuraajasuunnittelu – jatkuva resursointi
Talenttitarpeen ennakointi
Määräaikaiset työsuhteetSTAR⭑ – Terveydenhuollon uudistaja

Miksi Suomessa tarvitaan uudenlaista toimintamallia

Terveyskeskukset ovat useiden toisiinsa kytkeytyvien haasteiden edessä, jotka vaikeuttavat niiden päivittäistä työtä:

 • Kroonisesti vaikeutunut osaajien saanti
 • Jatkuvasti kasvavat asiakasjonot
 • Potilaiden heikko ohjautuminen oikeaan hoitopaikkaan
 • Toiminnan ja prosessien yleinen tehottomuus
 • Puutteelliseksi koettu työn mielekkyys
 • Budjettipaineet

Haasteisiin on ensisijaisesti pyritty vastaamaan kilpailemalla muiden terveyskeskusten kanssa osaajista joko rekrytoimalla tai vuokraamalla. Tämä on osoittautunut kalliiksi ja kestämättömäksi malliksi.

Tehokkaampaa terveydenhuoltoa

STAR⭑ on yhteistyössä julkisen terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa kehittämämme toimintamalli. Mallin avulla autamme henkilökuntaa suoriutumaan työstään paremmin sekä kokemaan sen merkityksellisemmäksi, ja parannamme tätä kautta tehokkuutta.

Lupauksemme:

1. Vahvistamme toimintayksikön johdon työskentelyedellytyksiä
2. Vaikutamme positiivisesti yksikön työnantajamielikuvaan
3. Poistamme työnteon ja rekrytoinnin esteitä
4. Teemme yksiköstä kustannustehokkaamman

Näin STAR⭑ toimii

1. Teemme rekrytointi- ja kehittämissopimuksen terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tai kunnan kanssa. Kartoitamme julkisen terveydenhuollon ammattilaisverkostostamme sopivan muutosjohtajan, joka sitoutuu 12-24 kk määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen.

2. Muutosjohtaja suunnittelee yhteistyössä toimintayksikön johdon kanssa ne toimenpiteet, joilla parhaiten vastataan kyseessä oleviin haasteisiin.

3. Muutosjohtaja toteuttaa tarvittavat muutokset yksikössä korjaamalla systemaattisesti prosesseja ja kehittämällä toimintaedellytyksiä. Hän raportoi toimenpiteistä ja tuloksista säännöllisesti.

Kustannusvertailu

Kustannusten tarkastelujakso on tässä hypoteettisessa esimerkissä kaksi vuotta.

 Terveysalan Advisory Board

2020 helmikuussa Pro-Source perusti terveysalan Advisory Boardin, johon kuuluu alan johtavaa osaamista sairaanhoitopiirien johdosta, työterveydestä, ortopedian kirurgiasta sekä ylilääkäreiden vastuualueista. Advisory Boardimme vahvan terveysalan tuntemuksen avulla voimme auttaa sinua paremmin oman toimintasi kehittämisessä, osallistua julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa positiivisesti koko toimialan kehittämiseen, työnantajakuvan rakentamiseen ja rekrytointien tehostamiseen. Asiantuntijamme palveluksessasiTutustu referensseihin

Case – Tamro Oyj

Case – Keski-Suomen sairaanhoitopiiri