Miksi Suomessa tarvitaan uudenlaista toimintamallia

Terveyskeskukset ovat useiden toisiinsa kytkeytyvien haasteiden edessä, jotka vaikeuttavat niiden päivittäistä työtä:

  • Kroonisesti vaikeutunut osaajien saanti
  • Jatkuvasti kasvavat asiakasjonot
  • Potilaiden heikko ohjautuminen oikeaan hoitopaikkaan
  • Toiminnan ja prosessien yleinen tehottomuus
  • Puutteelliseksi koettu työn mielekkyys
  • Budjettipaineet

Haasteisiin on ensisijaisesti pyritty vastaamaan kilpailemalla muiden terveyskeskusten kanssa osaajista joko rekrytoimalla tai vuokraamalla. Tämä on osoittautunut kalliiksi ja kestämättömäksi malliksi.

Tehokkaampaa terveydenhuoltoa

STAR⭑ on yhteistyössä julkisen terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa kehittämämme toimintamalli. Mallin avulla autamme henkilökuntaa suoriutumaan työstään paremmin sekä kokemaan sen merkityksellisemmäksi, ja parannamme tätä kautta tehokkuutta.

Lupauksemme:

1. Vahvistamme toimintayksikön johdon työskentelyedellytyksiä
2. Vaikutamme positiivisesti yksikön työnantajamielikuvaan
3. Poistamme työnteon ja rekrytoinnin esteitä
4. Teemme yksiköstä kustannustehokkaammanNäin STAR⭑ toimii

1. Teemme rekrytointi- ja kehittämissopimuksen terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tai kunnan kanssa. Kartoitamme julkisen terveydenhuollon ammattilaisverkostostamme sopivan muutosjohtajan, joka sitoutuu 12-24 kk määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen.

2. Muutosjohtaja suunnittelee yhteistyössä toimintayksikön johdon kanssa ne toimenpiteet, joilla parhaiten vastataan kyseessä oleviin haasteisiin.

3. Muutosjohtaja toteuttaa tarvittavat muutokset yksikössä korjaamalla systemaattisesti prosesseja ja kehittämällä toimintaedellytyksiä. Hän raportoi toimenpiteistä ja tuloksista säännöllisesti.

Kustannusvertailu

Kustannusten tarkastelujakso on tässä hypoteettisessa esimerkissä kaksi vuotta.Kysy lisää asiantuntijoiltamme