Mitä on Try & Hire

Kun esimerkiksi lisähenkilöstön tarve pitkällä aikavälillä on epävarmaa tai kun haluatte nähdä pärjääkö henkilö tehtävässään ennen lopullista palkkauspäätöstä, kannattaa valita Pro-Sourcen Try & Hire -palvelu. Tässä mallissa etsittävälle henkilölle tehdään työsopimus ensin Pro-Sourcen kanssa, ja testiajan päätyttyä henkilö voidaan siirtää asiakkaan työntekijäksi vanhana työntekijänä​. Kokeilujakso on yleensä 6-12kk ja sen tarkkaa pituutta ei tarvitse määrittää sopimusta tehtäessä.​

Try and Hire mallin rekrytointiprosessi on täysin sama kun suorahaussa, mikä takaa asiakkaalle juuri sopivan henkilön löytymisen​. Vaikka me teemmekin valtaosan työstä ennen kuin te valitsette teille sopivan henkilön kandidaattien joukosta, niin Try & Hire mallissa ei ole käynnistyskustannuksia, joten sinun ei tarvitse investoida rekrytointiin etupainoisesti.

Missä tilanteissa Try & Hire on oikea ratkaisu:

  • Kun henkilötarve tehtävään on pitkällä aikavälillä epävarma​
  • Kun halutaan nähdä henkilön menestyminen tehtävässä ennen palkkauspäätöstä​
  • Kun ollaan avaamassa uutta liiketoiminta-aluetta tai tehtävää​
  • Kun halutaan varmistaa henkilön sopivuus yrityksen kulttuuriin sekä tulevaan tiimiin ennen palkkausta​
  • Kun ei haluta investoida rekrytointiin ennen palkkauspäätöksen tekemistä


Hinnoittelu:

Palvelun hintarakenne on ”testijakson” ajalta kerroinpohjainen, eli maksatte 1,8 – 2 kertaa henkilön palkan kuukausittain ja se kustannus sisältää Tyel-maksut, arkipyhäkorvaukset, loma-ajan palkan sekä lomakorvaukset, työterveyshuollon ja muut pakolliset maksut. Kun päätätte siirtää henkilön omille palkkalistoille niin maksatte rekrytointipalkkion, joka sovitaan tapauskohtaisesti.
Kysy lisää asiantuntijoiltamme