Esimiesten kouluttaminen rekrytointiin

Sisäiset ja ulkoiset rekrytoinnit ovat esimiehille usein vaikeita tilanteita. Esimiehen tulisi ymmärtää, mitä liiketoiminta tarvitsee ja analysoitava ennen rekrytointia, mikä auttaa parhaiten tavoitteiden täyttämisessä: uusi työntekijä, paremmin hoidettu alihankinta, tehokkaammat prosessit vai liiketoiminnan uudelleenorganisointi, mitä osaamista työssä tarvitaan ja minkälainen profiili ja persoona sopisivat parhaiten tehtävään.

Yleensä suuryrityksissä on olemassa valmiita työnkuvia ja ilmoituspohjia rekrytointiin, ja siksi aikataulusyistä prosessissa tingitään. Rekrytointi on kuitenkin strateginen investointi, ei vain täytettävä laatikko organisaatiokaaviossa. Vahvan organisaation rakentamiseen ei riitä vain huippuosaajien rekrytointi, vaan heidät täytyy saada myös toimimaan motivoituneesti yhdessä, kehittymään yhtiön tahtomaan suuntaan ja pysymään talossa.

Rekrytointikoulutuksessa valmennamme esimiehet ottamaan rekrytoinneissa huomioon kaiken oleellisen ja tekemään prosessista mahdollisimman ketterän. Koulutuksen jälkeen esimiehillä on paremmat valmiudet tehdä strategisia rekrytointipäätöksiä ja tukea rekrytoitavia heidän urapolullaan. Ota meihin yhteyttä, niin autamme varmistamaan rekrytointiesi onnistumisen kouluttamalla esimiehet tehtävään parhaalla mahdollisella tavalla.

Esimies- ja uravalmennus

Organisaation toimivuus joutuu koetukselle aina, kun sitä kohtaa muutos. Se voi liittyä esimerkiksi liiketoimintaympäristöön, henkilöstövaihdoksiin tai tiimin kokoonpanoon. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää varmistua siitä, että koko henkilöstöllä on parhaat mahdolliset valmiudet toimia yhteisten tavoitteiden eteen. Valmennukset auttavat toimimaan sekä näissä taitekohdissa että jatkuvassa muutoksen tilassa.

Esimies- ja johtoryhmävalmennuksissa vahvistamme johtajien taitoja motivoivan ilmapiirin ja työyhteisön tavoitteiden saavuttamisen lisäämiseksi. Uravalmennuksessa yksilö saa työkaluja ja voimavaroja omien tavoitteidensa saavuttamiseksi osana työyhteisöä. Se myös tekee näkyväksi organisaation osaamisen nykytilan, kompetenssitarpeet sekä yksilöiden kehittymistoiveet. Esimies- ja uravalmennukset tukevat toisiaan, ja niissä edetään sprinteissä yksilöiden kulloistenkin voimavarojen ja tavoitteiden mukaan.

Kansainvälinen verkkovalmennustyökalumme Career Transition Manager on käytettävissä sekä yksilövalmennuksissa että organisaatioille suunnatuissa valmennuksissa. Valmennuksen elementeistä ja työkaluista voidaan rakentaa räätälöityjä kokonaisuuksia kaikkiin tarpeisiisi.

Outplacement

Uudelleenjärjestelyt ovat väistämätön osa kaikkien organisaatioiden toimintaa. Mihin kuitenkin voidaan vaikuttaa, on irtisanottavien henkilöiden täysimääräinen tukeminen uuden työpaikan saamisessa sekä esimiesten ja muun työyhteisön huomioiminen prosessin aikana.

Tarjoamme asiakkaillemme kahdenlaisia uudelleenjärjestelypalveluita. Outplacement-
valmennuksessa prosessi alkaa työsuhteen irtisanomisesta. Pro-Placement-valmennuksessa työntekijä jatkaa nykyisessä toimenkuvassaan kunnes uusi, valmennettavalle mieluisa työpaikka on löytynyt. Molemmat palvelumme yhdistävät online- ja lähivalmennusta joko yksilön kanssa tai ryhmässä.

Tavoitteemme on auttaa valmennettavaa saamaan uusi työpaikka 4-6 kuukauden kuluessa aloittamisesta. Kokemuksemme ja menetelmiemme avulla varmistamme myönteisen, rakentavan ja arvostavan ilmapiirin luomisen ja ylläpitämisen läpi koko uudelleenjärjestelyprosessin.