Johtoryhmä- ja esimiesvalmennus

Organisaation toimivuus joutuu koetukselle aina, kun sitä kohtaa muutos. Muutos voi liittyä esimerkiksi liiketoimintaympäristöön, henkilöstövaihdoksiin tai tiimin kokoonpanoon. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää varmistua siitä, että koko henkilöstöllä on parhaat mahdolliset valmiudet toimia yhteisten tavoitteiden eteen. Valmennuksemme auttavat toimimaan sekä näissä taitekohdissa että jatkuvassa muutoksen tilassa.

Valmennuksemme auttavat ymmärtämään, kuinka hyvä johtajuus rakennetaan ja tunnistamaan omat vahvuudet ja kehitysalueet. Valmennuksemme antavat konkreettisia keinoja johtajuuden ja johtoryhmän saumattoman yhteistyön kehittämiseen sekä vastuu-alueiden selkeään jakamiseen. Hyvällä johtamisella asiakkaamme luovat organisaatioonsa uskoa ja energiaa, jotka puolestaan edesauttavat tuloksien saavuttamisessa. 

Esimiesten rekrytointivalmennus

Sisäiset ja ulkoiset rekrytoinnit ovat esimiehille usein vaativia tilanteita. Ennen rekrytointia esimiehen tulisi ymmärtää, liiketoiminnan nykytila ja analysoitava, mitä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen: uusi työntekijä, paremmin hoidettu alihankinta, tehokkaammat prosessit vai liiketoiminnan uudelleen organisointi.

Rekrytointi on strateginen investointi. Vahvan organisaation rakentamiseen ei riitä vain huippuosaajien löytäminen, vaan heidät täytyy saada toimimaan motivoituneesti yhdessä, sitoutumaan ja kehittymään yhtiön tahtomaan suuntaan.

Rekrytointikoulutuksessa valmennamme esimiehet ottamaan rekrytoinneissa huomioon kaiken oleellisen ja tekemään hakuprosessista mahdollisimman ketterän. Koulutuksen jälkeen esimiehillä on paremmat valmiudet tehdä strategisia rekrytointipäätöksiä ja tukea rekrytoitavia heidän urapolullaan.

Ota meihin yhteyttä, niin autamme varmistamaan rekrytointiesi onnistumisen kouluttamalla esimiehet tehtävään parhaalla mahdollisella tavalla.

Business Coaching

Business Coaching on tulevaisuuteen tähtäävä valmennusmenetelmä, jossa valmentajamme auttaa aktiivisen kuuntelun, kysymysten ja erilaisten harjoitusten avulla valmennettavaa ottamaan käyttöön omia vahvuuksiaan ja pohtimaan sovitun tavoitteen saavuttamista aiempaa laajemmin ja omien näkökulmiensa ulkopuolelta.

Uuden työroolin omaksuminen, vuorovaikutus- ja johtamistaitojen jalostaminen, projektien onnistunut läpivienti, organisaatiomuutoksen toteuttaminen, myynnin kehittäminen ja ajanhallinta ovat tyypillisiä valmennuksemme teemoja.

Coaching on kehittymisprosessi, jonka kesto on tavoitteesta riippuen tyypillisesti 3-4 kuukautta. Valmennustapaamisia on 2-3 viikon välein. Tapaamisten välille voidaan sopia tehtäviä, joiden avulla konkreettisten uusien toimintatapojen käyttöönotto ja päätösten tekeminen helpottuvat. Kannustamme coachattavaa ottamaan itse aktiivisen roolin omasta kehittymisestään.

Keskeiset coachingista saadut hyödyt näkyvät parempana työssä suoriutumisena, laajempina valmiuksina johtaa liiketoimintaa, tehostuneena ajanhallintana sekä itseluottamuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittymisenä.

Outplacement

Uudelleenjärjestelyt ovat väistämätön osa kaikkien organisaatioiden toimintaa. Irtisanottavien henkilöiden täysimääräinen tukeminen uuden työpaikan saamisessa sekä esimiesten ja koko työyhteisön huomioiminen prosessin aikana on välttämätöntä.

Tarjoamme asiakkaillemme kahdenlaisia uudelleenjärjestely-palveluita. Outplacement-
valmennuksessa prosessi alkaa työsuhteen irtisanomisesta. Pro-Placement-valmennuksessa työntekijä jatkaa nykyisessä toimenkuvassaan kunnes uusi, valmennettavalle mieluisa työpaikka on löytynyt. Molemmat palvelumme yhdistävät online- ja lähivalmennusta joko yksilön kanssa tai ryhmässä.

Tavoitteemme on auttaa valmennettavaa saamaan uusi työpaikka 4-6 kuukauden kuluessa valmennuksen aloittamisesta. Kokemuksemme ja menetelmiemme avulla varmistamme myönteisen, rakentavan ja arvostavan ilmapiirin luomisen ja sen ylläpitämisen läpi koko uudelleenjärjestelyprosessin.