Johtoryhmävalmennukset

Organisaation toimivuus joutuu koetukselle aina, kun sitä kohtaa muutos. Muutos voi liittyä esimerkiksi liiketoimintaympäristöön, henkilöstövaihdoksiin tai tiimin kokoonpanoon.

Tällaisissa tilanteissa on tärkeää varmistua siitä, että koko henkilöstöllä on parhaat mahdolliset valmiudet toimia yhteisten tavoitteiden eteen. Valmennuksemme auttavat toimimaan sekä näissä taitekohdissa että jatkuvassa muutoksen tilassa.

Tehokkaasti yhteen toimivat johtoryhmän jäsenet ovat yrityksen kilpailukyvyn mahdollistajat.

Johtoryhmän yhteen hiomisessa ja ryhmädynamiikan kehittämisessä avainkysymyksiä ovat:

 • Miten kehittää johtoryhmän työskentelyä tiiminä?
 • Miten vahvistaa yksittäisten jäsenten roolia ja kehittää heidän vahvuuksiaan entistä paremmin?
 • Miten syventää johtoryhmän ryhmädynamiikkaa tiiminä?

Valmennuksemme auttavat asiakkaitamme:

 • Kuinka hyvä johtajuus rakennetaan sekä tunnistamaan omat vahvuudet ja kehitysalueet.
 • Valmennuksemme antavat konkreettisia keinoja johtajuuden ja johtoryhmän saumattoman yhteistyön kehittämiseen sekä vastuu-alueiden selkeään jakamiseen.
 • Hyvällä johtamisella asiakkaamme luovat organisaatioonsa uskoa ja energiaa, jotka puolestaan edesauttavat tuloksien saavuttamisessa.

Asiantuntijoidemme osaamisen tukena ovat seuraavat työkalut ja valmennussertifikaatit:

 • Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)
 • Everything DiSC Workplace®
 • Everything DiSC Work of Leaders®
 • The Five Behaviors of a Cohesive Team™
Kysy johtoryhmävalmennuksesta ja muutosjohtamisesta asiantuntijoiltamme:

Business Coaching

Business Coaching on tulevaisuuteen tähtäävä valmennusmenetelmä, jossa kokenut Coach auttaa aktiivisen kuuntelun, kysymysten ja erilaisten harjoitusten avulla valmennettavaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja pohtimaan sovitun tavoitteen saavuttamista aiempaa laajemmin ja omien näkökulmiensa ulkopuolelta.

Business Coaching sopii kaikille, jotka ovat uuden edessä. Olipa tilanteesi uusi esimiesrooli, motivaation katoaminen, haaste tavoitteiden saavuttamisessa tai yksinkertaisesti uudistuminen, tarvitaan apua siihen, miten tilanteessa päästään eteenpäin.

Uuden työroolin omaksuminen, vuorovaikutus- ja johtamistaitojen jalostaminen, projektien onnistunut läpivienti, organisaatiomuutoksen toteuttaminen, myynnin kehittäminen ja ajanhallinta ovat tyypillisiä Coaching-teemoja.

Coaching on kehittymisprosessi, jonka kesto on tavoitteesta riippuen tyypillisesti 3-6 kuukautta. Tapaamisia on 3-4 viikon välein ja tapaamisten välille voidaan sopia tehtäviä, joiden avulla konkreettisten uusien toimintatapojen käyttöönotto ja päätösten tekeminen helpottuvat.

Coaching on vahva menetelmä ja coachilla on vastuu toimintamalleistaan. Kyseessä on vaikuttava prosessi, joka voi saada aikaan suuria muutoksia ihmisessä ja toimintatavoissa.


Keskeiset coachingista saadut hyödyt:

 • Uuden roolin nopeampi haltuunotto
 • Parempi työssä suoriutuminen
 • Uusia näkökulmia johtaa liiketoimintaa
 • Tehostunut ajanhallinta
 • Itseluottamuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Asiantuntijoidemme osaamisen tukena ovat seuraavat työkalut ja valmennussertifikaatit:

 • Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)
 • Everything DiSC Workplace®
 • Everything DiSC Work of Leaders®
 • The Five Behaviors of a Cohesive Team™
Kysy Business Coachingista lisää asiantuntijoiltamme: