Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa. 

Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja luo pohjan terveystoimialan yhteiselle kehitykselle. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin , joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja

Haluamme pysyä jatkossakin markkinajohtajana lääkejakelussa, vahvistaa asemaamme lisäarvopalveluissa ja kasvattaa rooliamme terveys- ja hyvinvointialalla. Vahva asiakasymmärrys, asiakaskokemuksen jatkuva mittaaminen sekä kyky ennakoida ja kehittää toimintaa vievät meitä kohti tavoitettamme.

Lisää CASE-esimerkkejä