Hakonen Solutions Oy kehitti omaa Sherpa-toiminnanohjausjärjestelmää vastaamaan jatkuvasti kasvavan ja monipuolistuvan liiketoimintansa tarpeisiin. Kehitystyötä oli ohjattu yrityksen omin voimin. Saatuaan järjestelmän mielestään kohtuullisen hyvälle mallille, Hakonen Solutionsilla katsottiin tarpeelliseksi pyytää projektille ulkoinen auditointi.

Pro-Sourcen asiantuntija kävi läpi projektikokonaisuuden sekä haastatteli Sherpan kehitykseen osallistuneita henkilöitä ja käyttäjäkuntaa. Raportissa nousivat esiin onnistumisten lisäksi projekti- ja henkilöriskit sekä tarvittavat ohjaavat toimet projektin menestyksellistä loppuun saattamista varten.

Lisää CASE-esimerkkejä