Ammatillisen koulutuksen reformissa koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tämä tietää merkittäviä toiminnan muutoksia koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa.

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto/Helsinki Business College on Suomen suurin datanomi- ja merkonomikoulutuksen järjestäjä. Perustutkintokoulutuksen lisäksi oppilaitos tarjoaa aikuisten ammatillista lisä- ja jatkokoulutusta. Suomen Liikemiesten Kauppaopistoa pitää yllä Helsinki Business College Oy (HBC). Sen omistavat tasaosuuksin Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö sekä Helsingin seudun kauppakamari.

Helsinki Business Collegessa ennakoitiin tulevien muutosten suuruus, ja päätettiin aloittaa valmistautuminen hyvissä ajoin.
Yhteistyö on avain muutokseen –hanke tähtää yhteisen ymmärryksen muodostamiseen ja yleisen muutosvalmiuden parantamiseen koko organisaation laajuisesti.

Puolentoista vuoden aikana koko henkilöstö on työskennellyt yhdessä Pro-Sourcen valmentajien fasilitoimina toiminnallisissa työpajoissa sekä pienryhmä- ja yksilövalmennuksissa. Ratkaisukeskeinen valmennus ja henkilöstön kohtaamiset HBC:n tavoitteiden työstämisen äärellä ovat konkretisoineet muutosta, parantaneet yhteistä sitoutumista. HBC:laiset ovat ohjelman aikana kehittäneet myös uusia yhteisen toiminnan muotoja ja luoneet uusia keinoja vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin.

Lisää CASE-esimerkkejä