Kun NetBooster päivittyi nykyaikaiseksi digimarkkinoinnin asiantuntijayritykseksi, suurin haaste oli löytää Suomen toimipisteeseen sekä päteviä ihmisiä, että yrityskulttuuriin
sopivia persoonia.

Pro-Source haastatteli yrityksen asiantuntijoita sen osaamisesta, strategiasta ja tavoitteista Suomen markkinaa koskien. Sen jälkeen alettiin selvittää niitä henkilökohtaisia ominaisuuksia, joita tarvittiin NetBooster Finlandin saattamiseksi seuraavalle tasolle. Henkilöiden olisi istuttava yrityksen kulttuuriin, jossa arvostetaan kollegiaalisuutta, kunnianhimoista tiimityötä ja nuorekasta asennetta. Kyseessä ei ollut yksittäisten ihmisten rekrytointi vaan organisaation rakentaminen – oli tärkeää katsoa, että rekrytoitavat ihmiset muodostavat hyvän tiimin.

Rekrytointiprosessin eri vaiheissa käytiin yli 50 henkilöä läpi, ja haastateltavista tippui monta kovaa kandidaattia. Monet heistä olivat osaamiseltaan ideaaleja, mutta heidän ohitseen kipusivat ne, jotka vastasivat parhaiten asiakkaan pohjoismaista kulttuuria. Lopulta NetBooster Finlandin toimistolle palkattiin kolme sopivaa osaajaa: Media Manager, Business Developer, sekä Account Director.

Lisää CASE-esimerkkejä