Pro-Source kunnioittaa ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja edistää monimuotoisuutta niin, että sen muodot kuten ikä, sukupuoli, kansalaisuus, ihonväri, seksuaalinen suuntautuneisuus, kieli, uskonto tai vakaumus eivät millään tavoin vaikuta yrityksessä tehtäviin valintoihin ja päätöksiin. Diversiteettiä eli monimuotoisuutta Pro-Source edistää arjessa noudattaen tärkeintä arvoaan, inhimillisyyttä.