Rekrytointiprosessi on parhaiden mahdollisten henkilöiden saamisen lisäksi yrityksen työnantajakuvan rakentamista ja kehittämistä. Oikealla, laadukkaalla ja ammattitaitoisella rekrytointiprosessilla vahvistat yrityksesi myönteistä työnantajamielikuvaa ja houkuttelet yritykseesi parhaat osaajat.

Rekrytointiin liittyvä osaaminen on erittäin merkityksellistä yrityksen liiketoiminnan kannalta. Lainsäädäntö ja hyvä rekrytointitapa uusiutuvat säännöllisin väliajoin. Rekrytointi on yksi yrityksesi näkyvimpiä toimintoja potentiaalisille työntekijöille ja tärkeä osa tulevaisuuden suunnittelua ja osaamisen johtamista. Onko teillä jo vahva ja suunnitelmallinen rekrytointiprosessi?

Valmennus antaa yrityksesi esihenkilöille, HR:lle ja rekrytoinnin parissa työskenteleville erinomaiset edellytykset hoitaa rekrytoinnit onnistuneesti, tämän hetken lainsäädännön huomioon ottaen ja työnantajakuvaa vahvistaen.

 

Rekrytointivalmennuksen hyötyjä:
 • Yhtenäinen toimintamalli yrityksen laajuisesti.
 • Kyky tunnistaa onnistuneen rekrytoinnin edellytykset ja ymmärtää rekrytointitarve tulevaisuuden kannalta.
 • Osaaminen oikeanlaiseen tarvekartoitukseen sekä haettavan profiilin tekemiseen.
 • Ymmärrys ja tieto siitä, että miten ja mistä löytää oikeat ihmiset.
 • Kyky tunnistaa oikeat piirteet ja osaaminen henkilöissä ja kyky nähdä, miten he sopivat kulttuuriin.
 • Rekrytoivat henkilöt toimivat ammattimaisesti rekrytointitilanteissa ja vahvistavat yrityksen brändiä ja työnantajamielikuvaa.

 

Rekrytoinnit ovat usein vaativia tilanteita. Ennen rekrytointia tulisi ymmärtää, liiketoiminnan nykytila ja analysoida, mitä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen: uusi työntekijä, paremmin hoidettu alihankinta, tehokkaammat prosessit vai liiketoiminnan uudelleen organisointi.

Rekrytointi on strateginen investointi. Vahvan organisaation rakentamiseen ei riitä vain huippuosaajien löytäminen, vaan heidät täytyy saada toimimaan motivoituneesti yhdessä, sitoutumaan ja kehittymään yhtiön tahtomaan suuntaan.

Rekrytointikoulutuksessa valmennamme yrityksesi rekrytoinneista vastaavat henkilöt ottamaan rekrytoinneissa huomioon kaiken oleellisen ja tekemään hakuprosessista mahdollisimman ketterän. Koulutuksen jälkeen esihenkilöillä on paremmat valmiudet tehdä strategisia rekrytointipäätöksiä ja tukea rekrytoitavia heidän urapolullaan.

 

Rekrytointivalmennus rakennetaan näistä osa-alueista:
 • Tarpeen ja profiilin määrittely
 • Työpaikkailmoituksen kirjoitus ja markkinointi
 • Passiivisten osaajien etsiminen*
 • Hakemusten ja hakijoiden arviointi
 • Työhaastattelut
 • Haastateltujen henkilöiden arviointi ja oikean henkilön valinta
 • Työtarjouksen tekeminen ja aloituksesta sopiminen
 • Perehdytys

Valmennuksen hinta 2950 €

Hinta koskee 4 tunnin rekrytointivalmennusta.
Räätälöimme aina valmennuskokonaisuuden
vastaamaan parhaalla tavalla asiakkaan tarpeita.

*Tutkimusten mukaan noin 19% työikäisistä ihmisistä on aktiivisessa työnhaussa, eli etsii avoimia työpaikkoja ja hakee niihin, kun taas yli 70% ihmisistä olisi kiinnostunut uusista haasteista eri työnantajan palveluksessa, jos heihin otetaan yhteyttä ja esitellään heille sopiva tehtävä heille sopivassa organisaatiossa.


Kysy rekrytointivalmennuksista lisää asiantuntijoiltamme: