Suomen terveydenhuoltoalalla on käynnissä valtava muutos hyvinvointialueiden muodostumisen ja kehittymisen myötä. Pro-Source on kehittämässä hyvinvointialueiden johtamista, resursointia, esimiestyötä, ja sitä kautta työntekijätyytyväisyyttä vankalla kokemuksellamme.

 

Alan johtavat asiantuntijamme auttavat sekä johtamisosaamisen että henkilöstön esimiesosaamisen kehittämisessä ja auttavat saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä!

 

Erinomaisesti toimiva hyvinvointialueen johtaminen ja henkilöstöhallinto rakentuu neljälle keskeiselle kulmakivelle:

 1. Johtoryhmän sujuva toiminta, ketterä päätöksenteko, ja selkeät viestintäketjut päätösten toimeenpanemiseksi
 2. Lähijohtajien ja -esimiesten ajantasaiset johtamistaidot ja esimiestaidot
 3. Monikulttuurisen organisaation ominaispiirteiden huolellinen huomioiminen
 4. Toimivat perehdyttämisen prosessit ja käytänteet kaikissa rooleissa

Näiden kulmakivien parissa tapahtuva työmme tähtää henkilöstön tyytyväisyyden parantamiseen, henkilöstön vaihtuvuuden pienentymiseen, rekrytointien helpottumiseen parantuvan työntekijäkokemuksen myötä, ja kokonaisuutenaan suorien ja välillisten rekrytointikustannusten laskuun.  

Terveydenhuoltoalan parissa olemme toimineet jo vuosikymmenen ajan ja tällä hetkellä palvelemme hyvintointialueita laajan asiantuntijatiimin voimin. Hyvinvointialueiden johtoryhmien valmennuksissa teemme valmennusyhteistyötä kirjan Johtaminen hyvinvointialueella – Miten ratkaista henkilöstöpula?  kirjoittajien Olli-Pekka Lehtonen, Samuli Saarni, Juha Kinnunen ja Marina Kinnunen kanssa. Keskeinen asia on, miten vahvistaa veto- ja pitotekijöitä hyvän johtamisen avulla.  

 


 

Viimeaikaisia toimeksiantojamme: 

 • Hyvinvointialueiden johtajien suorahaut julkiseen terveydenhuoltoon
 • Toimialuejohtajien rekrytoinnit yksityiselle hoiva-alan organisaatiolle ja julkiseen terveydenhuoltoon
 • Toimitusjohtajia julkisen ja yksityisen terveydenhuollon organisaatioille
 • Tekninen johtaja julkiseen terveydenhuoltoon
 • Talousjohtaja julkiseen terveydenhuoltoon
 • HR Johtajia ja HR päälliköitä julkiseen terveydenhuoltoon
 • Projektiorganisaation johtaja julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeeseen
 • Aluejohtajia yksityiselle hoiva-alan organisaatiolle
 • Yksikönjohtajia yksityisille sote-alan organisaatioille

Julkisia referenssejämme: 

 

Kaiku 24 / Toimitusjohtajan suorahaku

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri / Pitkä yhteistyö suorahauissa

 


PALVELUMME HYVINVOINTIALUEIDEN JOHDOLLE:

 

1. Hyvinvointialueen johtoryhmätoiminnan analyysi

 

Uuden hyvinvointialueen kanssa yhteistyötä aloitettaessa suoritamme johtoryhmätoiminnan ulkopuolisen analyysin. Suoritamme henkilöarvioinnit kunkin yksilöllisen kehittymisen tukemiseksi ja yhteispelin varmistamiseksi, arvioimme päätöksenteko- ja viestintämallit hyvinvointialueen eri päätöksentekoforumeiden suuntaan, sekä arvioimme päätösten toimeenpanon käytänteet läpi organisaation. Yhteenvedon perusteella muodostamme suositukset toiminnan kehittämisestä tuleville vuosille.

Riippumaton ja ulkopuolinen analyysi toimenpidesuosituksineen varmistaa tehokkaan ja harmonisen johdon toiminnan, ja luo perustan kaikelle tulosyksikkötason kehittämistyölle.

 

2. Suorahaut ja rekrytointisuunnitelma 

 

Mikäli analyysin perusteella todetaan johtoryhmässä tarvittavan tulevien vuosien aikana uutta osaamista, työstämme henkilöprofiilikuvaukset henkilöistä, joita johtoryhmään tulisi etsiä. Autamme suorahakujen toteuttamisessa prosessimme mukaan. 

Kanssamme olet aina askeleen edellä henkilöstötarpeissasi!

 


PALVELUMME HYVINVOINTIALUEIDEN TULOSYKSIKÖIDEN JOHDOLLE:

 

1. Tulosyksikön johtoryhmätoiminnan analyysi

 

Yhteistyötä syvennettäessä tulosyksiköihin, suoritamme tulosyksikölle saman alkuanalyysin kuin hyvinvointialueen johtotyöhön. Analyysin laajuus ja sisältö räätälöidään tulosyksikkökohtaisesti. 

 

Varmuus tulosyksikön johdon onnistuvasta yhteispelistä haastavassa toimintaympäristössä!

 

2. Suorahaut ja rekrytointisuunnitelma 

 

Tulosyksikön johdon kanssa arvioimme analyysin tulosten perusteella, mitä uutta osaamista tulosyksikössä tarvitaan, ja millä aikataululla sen hankkimisen on mahdollista. Muodostamme suorahakusuunnitelman vaativimpiin johto- tai asiantuntijarooleihin, sekä rekrytointisuunnitelman muihin täytettäviin tehtäviin, joissa suorahaut eivät ole kustannustehokkain resursoinnin tapa. Autamme suorahakujen toteuttamisessa prosessimme mukaan.

 

Kanssamme olet aina askeleen edellä henkilöstötarpeissasi – myös tulosyksiköissä!

 

3. Hyvinvointialueiden johtamis- ja esimiesvalmennukset 

 

Kun useilla esihenkilöillä on hyvinvointialueiden johtotehtävissä johtamisen lisäksi oma operatiivinen vastuunsa, jää johtamistyö ja henkilöstöhallintotyö kiireessä helposti sivuosaan. Tuomme tehokkaiden, aluekohtaisesti räätälöitävien valmennusten avulla nopeasti ja tehokkaasti työkaluja johtamisen avuksi sekä johtajille, että lähiesimiehille. Koulutusten avulla parannamme myös koko organisaation rekrytointivalmiuksia ja perehdytysvalmiuksia, tai autamme monikulttuurisen johtamisen kehittämisessä. Johdon valmennuksiin voit tutustua tarkemmin tästä 

 

Hyvinvointialueissa moneen kertaan testatut valmennuskokonaisuudet sovellettavissa nopeasti johtamisominaisuuksien kehittämiseen!

 

4. Muutosten toteutumisen seuranta, mittarointi ja jatkuva kehitys

 

Seuraamme johdon kanssa kokonaisuuden kehittymistä yhdessä alkuanalyysissä määritettäviä mittareita vasten. Räätälöimme suunnitelmia, arvioimme tarpeita uusiin koulutuksiin, ja tuemme matkalla kohti päätavoitetta: henkilöstön tyytyväisyyden paraneminen, pienempi henkilöstön vaihtuvuus, helpottunut rekrytointi, parantunut työntekijäkokemus, ja kokonaisuutenaan pienempi rekrytointikustannus sivu- ja piilokuluineen. 

 

Emme jätä sinua pulaan projektin jälkeen, vaan seuraamme yhdessä työmme tuloksia!

 


YHTEISTYÖ KANSSAMME KANNATTAA, KOSKA:

 

 • Asiantuntijoillamme on vuosikymmenten kokemus terveydenhuoltoalalta, ja ymmärrämme hyvinvointialueen arjen hallinnosta ja aluejohdosta aina päivittäiseen lähiesimiestyöhön saakka
 • Toimimme pitkäjänteisesti, mutta ketterästi ja joustavasti
 • Seuraamme kanssanne yhteistyömme tuloksia ja sitoudumme hyvinvointialueiden henkilöstön hyvinvointia kustannustehokkaasti parantavaan työhön

Ota yhteyttä asiantuntijoihimmeYhteydenottolomake