Johtoryhmävalmennukset

Organisaation toimivuus joutuu koetukselle aina, kun sitä kohtaa muutos. Muutos voi liittyä esimerkiksi liiketoimintaympäristöön, henkilöstövaihdoksiin tai tiimin kokoonpanoon.

Tällaisissa tilanteissa on tärkeää varmistua siitä, että koko henkilöstöllä on parhaat mahdolliset valmiudet toimia yhteisten tavoitteiden eteen. Valmennuksemme auttavat toimimaan sekä näissä taitekohdissa että jatkuvassa muutoksen tilassa.

Tehokkaasti yhteen toimivat johtoryhmän jäsenet ovat yrityksen kilpailukyvyn mahdollistajat.

Johtoryhmän yhteen hiomisessa ja ryhmädynamiikan kehittämisessä avainkysymyksiä ovat:

  • Miten kehittää johtoryhmän työskentelyä tiiminä?
  • Miten vahvistaa yksittäisten jäsenten roolia ja kehittää heidän vahvuuksiaan entistä paremmin?
  • Miten syventää johtoryhmän ryhmädynamiikkaa tiiminä?

Valmennuksemme auttavat asiakkaitamme:

  • Kuinka hyvä johtajuus rakennetaan sekä tunnistamaan omat vahvuudet ja kehitysalueet.
  • Valmennuksemme antavat konkreettisia keinoja johtajuuden ja johtoryhmän saumattoman yhteistyön kehittämiseen sekä vastuu-alueiden selkeään jakamiseen.
  • Hyvällä johtamisella asiakkaamme luovat organisaatioonsa uskoa ja energiaa, jotka puolestaan edesauttavat tuloksien saavuttamisessa.

Asiantuntijoidemme osaamisen tukena ovat seuraavat työkalut ja valmennussertifikaatit:

  • Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)
  • Everything DiSC Workplace®
  • Everything DiSC Work of Leaders®
  • The Five Behaviors of a Cohesive Team™
Kysy johtoryhmävalmennuksesta ja muutosjohtamisesta asiantuntijoiltamme: