Suorahaku

Olemme erikoistuneet etsimään asiakkaillemme avainhenkilöitä johto-, esimies- ja asiantuntijatason tehtäviin. Suorahakuasiantuntijoidemme markkinatuntemus, huolellinen tutkimustyö sekä laaja kontaktiverkosto takaavat parhaiden
ehdokkaiden löytymisen. Suorahakupalvelumme kattaa kaikki ammattimaisen suorahakuprosessin vaiheet valittujen henkilöiden tehtävässä menestymisen seurantaan asti.

Tutustumme yrityksesi liiketoimintaan, toimialaan, kilpailijoihin, kulttuuriin ja identiteettiin. Kartoitamme heikkoudet ja kilpailuedut, ja luomme näkemyksen toimialan kehittymisestä lähitulevaisuudessa. Tätä vasten määrittelemme
yhdessä kanssasi haettavan henkilön profiilin sekä sen, mitä häneltä odotetaan esimerkiksi ensimmäisen 6 tai 12 kuukauden aikana.

Tärkeä näkökulmaero on siinä, ettemme koskaan etsi vain sopivaa henkilöä yritykseen, vaan myös sopivaa yritystä henkilölle. Suorahakupalvelumme sisältää aina takuun.

Rekrytointi

Sopivan ehdokkaan löytäminen on jatkuva haaste etenkin suuremmissa organisaatioissa, joissa tapahtuu usein henkilöstömuutoksia. Pienemmissä yrityksissä epäonnistuneen rekrytoinnin liiketaloudellinen riski on puolestaan
huomattavan suuri.

Kun teemme rekrytoinnin puolestasi, prosessi etenee kanssasi tehdystä osaamisprofiilin kartoituksesta aina rekrytoitavan henkilön lopulliseen valintaan. Tekemissämme rekrytoinneissa on aina takuu.

94 % toimeksiannoistamme päätyy oikean henkilön löytymiseen ja 97 % löytämistämme kyvyistä pysyy sovitun ajan yrityksen palveluksessa. Kysy lisää asiantuntijoiltamme, he palvelevat yli 15 vuoden ja lukemattomien onnistuneesti toteutettujen suorahakujen kokemuksella.

Tutustu asiantuntijoidemme laatimaan
Johdon suorahaun oppaaseen.Profiilin määrittely

Prosessi profiilin määrittelyn jälkeen


1. RESEARCH

Kartoitamme potentiaalisen osaajamarkkinan ja valikoimme 50-100 tehtävään parhaiten sopivaa henkilöä mukaan prosessiin

2. KONTAKTOINTI

Kontaktoimme ehdokkaat ja valitsemme heistä sopivimmat, osaamisen persoonan sekä motivaation perusteella.

3. HAASTATTELUT

Suoritus,- persoona,- ja osaamisperusteinen syvähaastattelu jossa arvioimme hakijan edellytykset menestyä tehtävässä sekä asiakasyrityksessä

4. ESITTELYT

Valitsemme haastattelujen sekä muun alkuprosessin perusteella 3-5 parasta henkilöä tehtävään ja laadimme heistä perusteelliset esittelyt

5. HAASTATTELUT

Osallistumme loppuhaastatteluihin varmistaaksemme, että asiakkaalla on parhaat mahdolliset edellytykset valita sopivin henkilö

6. ALOITUS

Tarvittaessa osallistumme työsopimuksen tekoon valitun henkilön kanssa ja autamme sopivan aloituspäivämäärän sopimisessaHinnoittelu


Suorahaun hinnoitteluun vaikuttaa moni asia, ja se perustuu aina projektisuunnitelmaan jonka teemme jokaiseen rekrytointiin erikseen. Hinta perustuu tekemämme työn määrään sekä hausta syntyviin kustannuksiin, jolloin tarkka hinta selviää kun teemme yhdessä haettavan profiilin ja me laskemme tarjouksen sen pohjalta.

Suuntaa-antavia hinnoitteluesimerkkejä:


Kaikki hinnat suuntaa-antavia ja lopullinen hinta selviää kun olemme tehneet tarjouksen hausta. Kaikista toimeksiannoista tehdään projektisuunnitelma ja lopullinen tarjous määräytyy sen mukaan. Hinnoittelu perustuu tehtävän työn määrään sekä hausta syntyviin kustannuksiin. Työn määrään ja kustannuksiin vaikuttavia asioita ovat mm. työnkuva, koulutusvaatimus, työn haastavuus, työn palkkaus, työpaikkailmoituksen markkinointikustannukset ym.
Kaikki hinta-arviot alv 0%
Kysy lisää asiantuntijoiltamme