Markkinointi- ja myyntitehtävien vaativan osaamisen ymmärrys on Pro-Sourcen vahvuus. Yrityksen keskeisten avainhenkilöiden taustat ovat markkinoinnista ja myynnistä. Näihin alueisiin kohdistuvista toimeksiannoista 2000-luvun alussa syntyi Pro-Source Oy.

Maailman muutos on vaikuttanut voimakkaasti siihen, mitä markkinointi ja myynti ovat tänään. Meillä on syvällinen ymmärrys ja kokemus siitä, minkälaista osaamista näissä tehtävissä tarvitaan

Markkinointi- ja myyntitehtäviin hakeva yritys yleensä kohtaa valtavan määrän hakemuksia, joista päällisin puolin on vaikea saada selvää, onko hakija oikeasti pätevä kyseiseen tehtävään. Tarvitaan hyvää syvällistä alan tuntemusta ja raakaa työtä, jotta hakijoista voi löytää todelliset timantit kuhunkin tehtävään.

Suorahaku markkinoinnin ja myynnin tehtäviin on erityinen vahvuutemme. Pro-Sourcella on kolme researcheria, jotka ovat erikoistuneet löytämään vahvat osaajat kuhunkin avoinna olevaan hakuun.  Lähteenä he käyttävät useita verkostoja, Pro-Sourcen omaa kantaa sekä tekoälypohjaista hakua. Näiden lisäksi hyödynnämme olemassa olevaa suhdeverkostoamme alalla.

 


Markkinoinnin piirissä tapahtuu jatkuvaa kehitystä ja innovaatioita. Personoidun markkinoinnin kasvu, tekoälyn hyödyntäminen markkinointistrategioissa ja sosiaalisen median merkitys luovat kokonaan uuden ympäristön markkinointityöhön. Lisäksi kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi.

 


Myyntitoiminnan suurimpiin haasteisiin kuuluvat usein asiakkaiden käyttäytymisen muutokset, kilpailun lisääntyminen, teknologisten ratkaisujen jatkuvat päivitykset ja integrointi, sekä tietojen analysoinnin ja hyödyntämisen tarve. Lisäksi myynnin ammattilaisten on kyettävä sopeutumaan nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja löytämään uusia tapoja erottua kilpailijoista.

 

Viimeaikaisia toimeksiantojamme:

 • Head of Marketing matkailualalle
 • Country Brand Manager vakuutusyhtiölle
 • Myyntijohtaja media-alalle
 • Sales Manager IT-alalle
 • Insight Manager markkinointitoimistolle
 • Markkinointipäällikkö rakennusteollisuuteen
 • Client Director markkinointitoimistolle

 

Julkisia referenssejämme: 

 

Talink Silja / Head of Marketing

 


 

PALVELUMME MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ VAHVISTAVILLE ASIAKKAILLE:

Käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi asiakasyrityksen strategian keskeiset asiat ja niistä johdetut tavoitteet sekä määrittelemme, mitä se tarkoittaa organisaation kannalta. Seuraavaksi täsmennämme talenttitarpeen luonteen ja teemme tehtävänkuvauksen, joka toimii ohjenuorana researchereiden työssä. Tehtävänkuvauksessa on hyvä määrittää se, mitä uuden henkilön halutaan saavan aikaan esim. ensimmäisen vuoden aikana. Tältä pohjalta käynnistämme suorahakuprosessin, johon voit tutustua tarkemmin täällä

Jatkossa seuranta on tärkeää – miten hyvin henkilö on ottanut roolinsa haltuun? Pro-Source pitää huolen, että tämä tehdään sovituin määräajoin.

 


 

YHTEISTYÖ KANSSAMME KANNATTAA, KOSKA:

 

 • Omaamme asiantuntijoidemme toimesta vuosikymmenten kokemuksen markkinoinnista ja myynnistä ja ymmärrämme talenttitarpeen luonteen näissä tehtävissä.
 • Toimimme pitkäjänteisesti, mutta ketterästi ja joustavasti.
 • Seuraamme kanssanne yhteistyömme tuloksia ja sitoudumme organisaation kehitystyöhön.
 • Valmiit verkostomme kotimaassa ja ulkomailla mahdollistavat myös kiireellisten toimeksiantojen toteutukset, ja takaavat laadun myös rauhallisemmin etenevissä toimeksiannoissa.
 • Kauttamme mahdollistat pääsyn käsiksi myös kansainvälisiin erikoisosaajiin, joihin meillä löytyy kattavat verkostot omasta takaa, sekä tarvittaessa kumppaneita ympäri maailman.
 • Autamme varmistamaan kanssasi, että suorahakujen ja rekrytointien suunnittelu on joustavaa ja ennakoivaa, riittävän eteenpäin katsovaa, ja yrityksesi tilanteeseen mukautuvaa

 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme


Yhteydenottolomake