Miksi outplacement?

Uudelleenjärjestelyt ovat väistämätön osa kaikkien yritysten toimintaa. Se mihin voidaan kuitenkin vaikuttaa, on irtisanottavien henkilöiden täysimääräinen tukeminen uuden työpaikan saamisessa, kuten myös esimiesten ja muun työyhteisön huomioiminen prosessin aikana.

Outplacement-palveluiden tarjoaminen on osoitus yrityksen sosiaalisesta vastuusta työntekijöitään kohtaan. Valmennusten harjoitteisiin kuuluu mm. valmennettavan oman henkilöbrändin vahvistamista työnhakijana, tehokkaiden työnhakutekniikoiden omaksumista sekä haastatteluihin ja palkkaneuvotteluihin valmistautumista.

Outplacement-palvelut

Tavoitteemme on auttaa valmennettavaa saamaan uusi työpaikka 4-6 kuukauden kuluessa aloittamisesta. Tarjoamme asiakkaillemme kahdenlaisia uudelleenjärjestely-palveluita:

  • Outplacement- valmennuksessa prosessi alkaa työsuhteen irtisanomisesta.
  • Pro-Placement-valmennuksessa työntekijä jatkaa nykyisessä toimenkuvassaan kunnes uusi, valmennettavalle mieluisa työpaikka on löytynyt.

Molemmat palvelumme yhdistävät online- ja lähivalmennusta joko yksilön kanssa tai ryhmässä. Kokemuksemme ja menetelmiemme varmistamme myönteisen, rakentavan ja arvostavan ilmapiirin luomisen ja ylläpitämisen läpi koko uudelleenjärjestelyprosessin.

Alan johtavan toimijan, OI Global Partnersin, jäsenenä voimme koordinoida myös kansainvälisiä valmennuksia.

Hyödyt Outplacement-prosessista yritykselle:

  • Juridisesti, eettisesti ja sosiaalisesti hyväksytty tapa pitkäaikaisen työsuhteen päättämiseen, mahdollistaen uuden osaamisen hankinnan yritykseen
  • Ylläpitää hyvää työnantajakuvaa, koska valmennus on tehty avoimessa ja hyvässä hengessä​
  • Antaa mahdollisuudet merkittäviin säästöihin​

Hyödyt Outplacement-prosessista työntekijälle:

  • Kokonaisvaltainen ja toimivaksi todettu urasuunnittelun ja työnhaun konsepti, joka vahvistaa työnhaun taitoja​
  • Antaa työkaluja oman ammatillisen profiilin ja kompetenssin määrittelyyn sekä kehittämiseen
  • Valmennettava nauttii (entisen) työantajan tuesta ja avusta työnhakuprosessin aikana​
  • Uusi työ uuden, kiinnostavan työnantajan palveluksessa voi olla uuden uran alku​

Tutustu tarkemmin Outplacement-palveluiden sisältöön.

Kysy outplacementista lisää asiantuntijoiltamme:

Markku Kaijala
Marianne Neva
Johanna Förnäs