Vastuullinen keino uudelleenjärjestelyihin

Uudelleenjärjestelyt ovat väistämätön osa kaikkien yritysten toimintaa. Se mihin voidaan kuitenkin vaikuttaa, on irtisanottavien henkilöiden täysimääräinen tukeminen uuden työpaikan saamisessa, kuten myös esimiesten ja muun työyhteisön huomioiminen prosessin aikana. Myös muutosturvalaki asettaa tälle edellytyksensä.

Laki edellyttää uudelleensijoittumisvalmennusta ja koskee työnantajia, joiden palveluksessa on yli 30 henkilöä ja työntekijöitä, jotka ovat olleet työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta.

Muutosturvalaki edellyttää mm. seuraavaa:

 • Työnantajan on kustannettava yt-neuvottelujen vuoksi irtisanotulle työntekijälle työllistymistä edistävää koulutusta.
 • Arvoltaan koulutuksen on vastattava henkilön yhden kuukauden palkkaa tai samassa toimipisteessä työskentelevien keskimääräistä kuukausipalkkaa sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.
 • Koulutus on järjestettävä viimeistään kahden kuukauden sisällä irtisanomisajan päättymisestä.
 • Koulutus voidaan järjestää outplacement- eli uudelleensijoittumisvalmennuksena yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti. 

Outplacement-palveluiden tarjoaminen on osoitus yrityksen sosiaalisesta vastuusta työntekijöitään kohtaan. Valmennusten harjoitteisiin kuuluu mm. valmennettavan oman henkilöbrändin vahvistamista työnhakijana, tehokkaiden työnhakutekniikoiden omaksumista sekä haastatteluihin ja palkkaneuvotteluihin valmistautumista.


”Pitkään saman työnantajan palveluksessa oltuani
omat työnhakutaitoni olivat aika ruosteessa.
Tässä suhteessa valmennuksesta oli itselleni paljon hyötyä,
ja pääsin eteenpäin nopeammin kuin olisin yksin päässyt.”


Satu

Outplacement-valmennettava

 

Uusi työpaikka 4-6 kuukaudessa

Tavoitteemme on auttaa valmennettavaa saamaan uusi työpaikka 4-6 kuukauden kuluessa aloittamisesta. Tarjoamme asiakkaillemme kahdenlaisia uudelleenjärjestely-palveluita yli 50 järjestetyn valmennuksen kokemuksella:

 • Outplacement-valmennuksessa prosessi alkaa työsuhteen irtisanomisesta.
 • Pro-Placement-valmennuksessa työntekijä jatkaa nykyisessä toimenkuvassaan kunnes uusi, valmennettavalle mieluisa työpaikka on löytynyt.

Molemmat palvelumme yhdistävät 1on1 -online- ja lähivalmennusta aina keskittyen yksilön tarpeisiin. Kokemuksemme ja menetelmiemme avulla varmistamme myönteisen, rakentavan ja arvostavan ilmapiirin luomisen ja ylläpitämisen läpi koko uudelleenjärjestelyprosessin. Alan johtavan toimijan, OI Global Partnersin, jäsenenä voimme koordinoida myös kansainvälisiä valmennuksia.

Suuri osa valmennustyökaluistamme on aina ollut käytettävissä pilvipalvelualustoilla, mutta näin korona-epidemian aikana järjestämme Outplacement-valmennukset toistaiseksi kokonaan sähköisten työkalujen avulla. Valmennettavan näkökulmasta ainoa muutos on perinteisten kasvotusten pidettyjen valmennustapaamisten siirtyminen videotapaamisiksi.

 

Hyödyt yritykselle:

 • Juridisesti, eettisesti ja sosiaalisesti hyväksytty tapa pitkäaikaisen työsuhteen päättämiseen
 • Mahdollistaa uuden osaamisen hankinnan yritykseen
 • Ylläpitää hyvää työnantajakuvaa, koska valmennus on tehty avoimessa ja hyvässä hengessä​
 • Antaa mahdollisuudet merkittäviin säästöihin​

Hyödyt työntekijälle:

 • Kokonaisvaltainen ja toimivaksi todettu urasuunnittelun ja työnhaun konsepti, joka vahvistaa työnhaun taitoja​
 • Antaa työkaluja oman ammatillisen profiilin ja kompetenssin määrittelyyn sekä kehittämiseen
 • Valmennettava nauttii (entisen) työantajan tuesta ja avusta työnhakuprosessin aikana​
 • Uusi työ uuden, kiinnostavan työnantajan palveluksessa voi olla uuden uran alku​

Tutustu Outplacement-valmennusten sisältöön

Lue lisää

 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:

 

     
  Markku Kaijala   Marianne Neva  

 


 

Jätä yhteydenottopyyntö