Lauri Sipilä: ”Teknologian kehitys johtaa humaanien arvojen kasvuun”

Teknologian kehitys johtaa humaanien arvojen kasvuun – lopulta.


Suomalaisten yritysten menestysresepti tulevaisuudessa ei ole vain erinomainen tuote. Sen lisäksi tarvitaan markkinointia ja myyntiä ja viime kädessä ihmisen aikaansaamaa toimeliaisuutta ja vaihdantaa. Oli kyse sitten kulutus- tai tuotantohyödykkeistä, ostopäätös ei koskaan perustu pelkkään rationaaliseen laskentaan. Tunne-elementti on aina mukana.

Sanotaan, että kansainvälisessä kilpailussa suomalaisten yritysten heikkous on markkinointiosaaminen. Täsmentäisin tämän enemmänkin heikkona käsityksenä markkinoinnin merkityksestä strategisena ajurina liiketoiminnan menestymisessä. Sitä on pidetty kuorrutuksena – vaikka sen pitäisi olla strategian ytimessä.

Helpotusta asiaan on tuonut teknologia.

Toiminnanohjausjärjestelmät tuovat markkinoinnin mukaan integroituna osana koko toimintaa, mikä on loistava juttu. Vaan ei riittävä. Teknologian kehitys on tuonut markkinointiin suuria edistyksellisiä harppauksia. Teho näkyy mm. tuotteiden ja palvelujen löydettävyydessä. Klikkaa hakusanaa, ja voilà – tuote on mukana tarjontakirjon osana. (Ennen vanhaan sanottiin, että se on ”me too” – huom. ihan eri merkityksessä kuin mitä tuo sanayhdistelmä tänään edustaa.) Tuote löytyy tehokkaasti, mutta missä on sen haluttavuus ja mielletty paremmuus/erilaisuus kilpailijoihinsa nähden?

Harvalla alalla luodaan todellista kilpailuetua substanssin tai teknisen laadun kautta. Jos näin tapahtuu, kilpailijat kurovat tuon eron umpeen hetkessä. Sen sijaan yrityksen tapa toimia, kohdella asiakkaitaan ja noudattaa arvojaan voi olla isompi menestystekijä kuin arvaammekaan. Uskottavasti ja tehokkaasti tämä kilpailuetu syntyy, kun se perustuu aidosti yrityksen kulttuuriin.

Niinpä moni kasvuyritys panostaakin ns. kulttuurijohtamiseen. Vahva kulttuuri toimii jämeränä pohjana ihmisten itseohjautuvassa päätöksenteossa joka päivä. Kaikkea ei tarvitse kysyä pomolta, vaan arki toteuttaa strategiaa aidosti. Kun ihminen kokee olevansa arvostettu ja tärkeä osa voittajajoukkuetta, toiminnassa on vimmaa ja voittamisen halua. Ja tulosrivi voi paremmin.

Viime aikojen tendenssi sekä markkinoinnin huippuammattilaisten että yritysten liiketoimintajohdon keskuudessa on panostaminen ihmiseen luottamuksen kautta. Humaanit arvot nousevat. Se, että ihmisellä on hyvä olla työssään, on pelkästään hyödyksi kaikille. (Usein tällaiset oivallukset ovat sinänsä itsestäänselvyyksiä.)

Ajan kuvaa edustaa hyvin markkinoinnin konkari Eka Ruola, joka julkaisi kirjansa Markkinoinnin uudet 4 P:tä. Ne ovat people, purpose, platform ja passion. Ihminen, työn tarkoitus ja intohimo ovat tunnevetoisia tekijöitä, joiden voima on ääretön. Platform – alusta edustaa teknologiaa, joka tarjoaa sisällöt ihmisten käyttöön. Tässäkin on olennaista, että teknologia toimii alustana ja ihminen johtaa toimintaa, joka kaupallisessa maailmassa on aina vaihdantaa ihmiseltä ihmiselle.

Otahan askel kohti tulevaisuuden menestystä.

Pyydä kollega hetkeksi kahville ja kysy häneltä, mitä kuuluu? Ja kuuntele. Tämä ei ole hukka-aikaa, vaan järkevää hyvien asioiden edistämistä yrityksen menestyksen eteen.

 

Lauri Sipilä
Senior Partner
Pro-Source