Pro-Source 20 vuotta

2002: Euro otettu käyttöön vuoden alussa, Tarja Halonen presidenttinä, Matti Vanhanen pääministerinä. Myyrmäen pommiräjähdys, Soneran UMTS-kauppojen tappiot 4,3 mrd euroa. Daniel Kahneman sai Nobelin taloustieteen palkinnon tutkimuksistaan, joiden mukaan ihmiset eivät olekaan rationaalisesti ajattelevia ja aina omaa hyötyään tavoittelevia. Pro-Source perustettiin.

Eipä olisi uskonut, että siitä on kulunut jo 20 vuotta, kun keskustelimme Markku Kaijalan kanssa Lauttasaaressa, erään toimistotalon saunatiloissa tarpeesta luoda uudenlainen palvelu palvelemaan markkinointialan jatkuvasti muuttuvia tarpeita. Yhteiskunta, markkinat ja arvot ovat kahdessa vuosikymmenessä muuttuneet ja niin on Pro-Sourcen liiketoimintakin.

Pro-Sourcen toiminnan perusajatus on, että kaikkien organisaatioiden toiminnan tuloksellisuus riippuu ensisijaisesti sen jäsenistä, jonka vuoksi organisaatioiden keskeinen strateginen resurssi on ihmiset.

Ennen organisaatiot kilpailivat huippuosaajista, sitten osaajista ja nyt edes jonkinlaisista resursseista. Vain harvat organisaatiot ovat siinä onnellisessa tilanteessa, että saavat runsaasti avoimia hakemuksia halukkailta työntekijöiltä, joista päästään valitsemaan parhaat. Suurin osa organisaatioista kohtaa sen tosiasian, että työnantajamielikuva ei ole tarpeeksi vahva, jotta työnhakijoita olisi jonoksi asti. Ja monilla on vaikeuksia löytää ketään.

Kahden vuosikymmenen aikana on siirrytty työnantajien markkinoista työntekijöiden markkinoihin.

Jos joku toimiala saa maineen huonosti palkattuna, raskaana ja huonosti johdettuina, on alalle vaikea saada työvoimaa. Epidemia-aika on korostanut matkailu- ja ravintola-alojen epävarmuutta ja terveydenhoitoalan ongelmista on puhuttu pitkään toivoen hyvinvointialueiden ratkaisevan ongelman. Tietotekniikka-alalla on maailmanlaajuinen pula osaajista digitalisoitumisen edetessä.

Pro-Source avustaa asiakkaitaan näiden haasteiden ratkaisemisessa johdon suorahaun, rekrytoinnin sekä ihmisten johtamisen ja tiimityöskentelyn parantamisen keinoin.

Olemme kiitollisia näistä kahdesta vuosikymmenestä ja vastaamme jatkossakin asiakkaidemme tarpeisiin, arvojemme pohjalta. Ne eivät ole muuttuneet; monimuotoisuutta edistämme arjessa noudattaen tärkeintä arvoamme, inhimillisyyttä.

Mikko Setälä
Hallituksen puheenjohtaja, Senior Partner
Pro-Source Oy