Työnhakijarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Pro-Source Oy (y-tunnus: 1796043-8)
Ludviginkatu 6,
00130 Helsinki
Puh. 040 507 0600

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Elsa Kaijala
Ludviginkatu 6,
00130 Helsinki
Puh. 040 670 1110
info@prosource.fi

3. Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekrytointitarpeet ja työhakemusten käsittely sekä niiden luomat tarpeet.

5. Rekisterin tietosisältö

– nimi

– syntymäaika

– osoite

– puhelinnumero

– sähköpostiosoite

– peruskoulutus- ja tutkinnot suoritusajankohtineen

– muu suoritettu koulutus

– sovellusten ja ohjelmien käyttötaidot

– erityisosaaminen

– kielitaito

– nykyinen tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)

– tärkeimmät aikaisemmat tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)

– suosittelijat

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Hakijan sähköisesti tai paperilla toimittamat tiedot liitteineen. Tietoje kerätään rekisteröidyltä itseltään (mm. haastattelujen ja muun yhteydenpidon yhteydessä). Tietoja voidaan kerätä myös ulkopuolisista lähteistä, kuten lehdistä ja muista julkaisuista, yleisesti saatavilla olevista internet- ja muista lähteistä sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien pitämistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen luovutusta ja siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Pro-Source Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kansainvälisen rekrytointitoimeksiannon osalta kyseisen maan mahdolliselle yhteistyötaholle, jonka kanssa on tehty erillinen salassapitosopimus.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, jonne on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä.

Atk-järjestelmään talletetut tiedot säilytetään keskitetysti lukitussa ja valvotussa atk-konesalissa, joka on palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Tietoihin on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä, joilta edellytetään järjestelmään kirjautumisessa yksilöllistä käyttäjätunnusta ja salasanaa.