Yksi yli muiden – yhteistyökyky on valttia rekrymarkkinoilla.

Pehmeät arvot ja hakijan asenne ratkaisevat yritysten rekrytointipäätöksissä – asiaosaamisen painoarvo pudonnut

Millainen työntekijä on kovaa valuuttaa 2020-luvun työelämässä? Tarvitseeko menestyjä kaksi korkeakoulututkintoa? 20 vuotta työkokemusta? Tunnetaitoja?

Työn Tulevaisuus -tutkimuksessa yli 1 000 henkilöstöjohtajaa 25 maasta arvioi, millaisia taitoja työntekijät tarvitsevat säilyäkseen kilpailukykyisinä työmarkkinoilla. Yli 70 prosenttia vastaajista arvioi yhteistyökyvyn selvästi tärkeimmäksi työelämätaidoksi. Myös muutosmyönteisyyttä eli kykyä sopeutua epävarmuuteen arvostettiin, se sijoittui niukasti ketterän johtamisen edelle. Ketterä johtaminen tarkoittaa kykyä toimia tehokkaasti hankalissa ja nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

HR-johtajat rankkasivat korkealle myös kyvyn viestiä selvästi, kriittisen ajattelun, halun oppia ja tunnetaidot. He arvostivat näitä taitoja selvästi enemmän kuin vaikkapa analytiikan ymmärtämistä tai bisnesvaistoa.

Johdon suorahakuun erikoistuneen Pro-Source Oy:n toimitusjohtajan Markku Kaijalan mukaan tutkimuksen listaamat työelämätaidot ovat kovaa valuuttaa myös Suomessa. Yritykset tekevät rekrytointipäätöksiä entistä enemmän pehmeiden arvojen ja hakijan asenteen perusteella. Asiaosaamisen suhteellinen painoarvo on pudonnut.

 

”Rekrytoivat yritykset haluavat tietää, onko hakijalla kykyä kehittyä ja sopivasti kunnianhimoa. Millaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot hakijalla on?”

Suurimpana haasteena pidetään tutkimuksen mukaan edelleen kykyä mukautua muutoksiin. Myös uusien talenttien löytäminen ja rekrytoiminen sekä osaajien pitäminen organisaation palveluksessa koettiin haastavaksi.

Henkilöstöjohtajat suhtautuvat uuden teknologian esiinmarssiin positiivisin odotuksin. 37 prosenttia eurooppalaisista vastaajista uskoo tekoälyn ja koneoppimisen lisäävän työpaikkojen määrää.

Referaatti Kauppalehdestä 8.11.